free portfolio website templates

Životopis orbis pictus Labyrint světa a ráj srdce Komenského mapy Komeniana ve fondech MZK Proměny Komenského

Komenský v obrazech (1/6)

Životopis

Jan Amos Komenský

* 28. března 1592, Morava
† 15. listopadu 1670, Nizozemí
Rytina s obrazem Komenského
 • do roku 1611 studia na bratrské škole v Přerově
 • do roku 1613 studia na kalvínském učení v Herbornu
 • 1613-1614 studia na univerzitě v Heidelbergu
 • 1614 se stává rektorem bratrské školy v Přerově
 • od roku 1616 kazatelem Jednoty bratrské ve Fulneku, zde se poprvé žení 
 • 1618-1620 České stavovské povstání, Komenský opouští Fulnek
 • do let 1627/28 se Komenský ukrývá na Moravě a ve východních Čechách
 • vznik díla Labyrint světa a ráj srdce
 • 1628 vydání Obnoveného zřízení zemského pro Moravu, Komenský a čeští bratři odchází do Lešna
 • vznik děl Velká didaktika, Brána jazyků otevřená, Informatorium školy mateřské a Via Lucis
 • 1641-1648 Komenský působí v Anglii a ve Švédsku
 • 1648 Vestfálský mír ukončil třicetiletou válku, zmařeny šance české emigrace
 • vznik díla Kšaft umírající matky jednoty Bratrské
 • 1. pol. 50. let pobývá v Uhrách
 • sběr podkladů pro učebnici Svět v obrazech
 • 1654-1656 se vrací do Lešna
 • 1656 – požár Lešna, při kterém shořela většina Komenského knihovny
 • 1656 Komenský se stěhuje do Nizozemí
 • 1658 poprvé vychází Orbis sensualis pictus (Svět v obrazech)
 • 15. listopadu 1670 umírá v Nizozemí 

Složitý život
Komenského

Jan Amos Komenský patřil bezesporu k největším osobnostem českých dějin. Jeho životní osudy však nebyly jednoduché. Během svého života zažil mnoho útrap od úmrtí blízkých, požáru v Lešně, kde shořela část jeho díla, a nakonec nucený exil bez možnosti návratu na rodnou Moravu. Vybrali jsme několik multimédií, která se jeho nelehkým osudům věnují.

Video - Nepohodlní: Jan Amos Komenský

Nepohodlní: Jan Amos Komenský

V rámci cyklu Nepohodlní byl druhý díl věnovaný osobě Jana Amose Komenského. Sérii připravila Česká televize v roce 2008. Délka pořadu je 17 minut.

Video - životopis JAK

Jan Amos Komenský

33. díl cyklu Dvaasedmdesát jmen české historie se zaměřil na životní osudy Komenského. Pořad vznikl pro Českou televizi a jeho délka je 13 minut.

Komenský populárně

V rámci projektu Staletekoreny.cz vzniklo animované video přibližující život Komenského dětem a mládeži. Video namluvil Jiří Lábus.

Rozšiřte si obzory

Životním osudům Komenského se věnují třeba tyto publikace.

Komenský v obrazech (2/6)

Orbis pictus

Provozovatel

Moravská zemská knihovna
Kounicova 65a
601 87 Brno