Mobirise

Životopis orbis pictus Labyrint světa a ráj srdce Komenského mapy Komeniana ve fondech MZK Proměny Komenského

Komenský v obrazech (3/6)

Labyrint světa a ráj srdce

Město jako labyrint

Toto vyobrazení města dnes pravděpodobně nevidíte poprvé. Alespoň periferně jste ho zahlédli při vstupu do knihovny – v plastickém ztvárnění tvoří hlavní motiv čelní fasády budovy MZK. Jedná se vlastně o zvětšenou reprodukci kresby z rukopisu Komenského Labyrintu, který obsahuje přípisky zapsané přímo jeho vlastní rukou.

Labyrint světa a ráj srdce, zřejmě nejzdařilejší text předmoderní česky psané literatury, tvoří svým způsobem protipól encyklopedického díla Orbis pictus.

Na rozdíl od systematického skládání obrazu světa z poznaných jednotlivin je pouť labyrintem světa zahájena pohledem na celek, následovaný poznáváním jeho jednotlivých aspektů. A právě popis města, vložený do úst Poutníkovi, který se jej spolu se svými průvodci vydává poznat, odráží téměř doslovně prezentovaná kresba. Kdo ví, možná byla zamýšlena jako předloha pro rytinu, které měla tištěné vydání doprovodit.

Labyrint světa - obrázek

Poznejte labyrint

Přejíždějte přes obrázek labyrintu a zjistěte, co se v městě nachází. Po kliknutí se v novém okně otevře text, který danou část města vysvětlí.

VII - ryňk světa XVII-XVIII - duchovní XIX - vrchnost a správcové XX-XXI - stav rytířský a soldátský XXIII - hrad Fortuny X-XVI - učenci IX - řemeslníci VIII - stav domovní V-VI - brána rozchodu brána života
Klikací mapa Labyrintu světa

Rozšiřte si obzory

Labyrint světa a ráj srdce je stále aktuální dílo, o čemž svědčí i to, že je stále vydáváno. Nabízíme některá zajímavá vydání.

Komenský v obrazech (4/6)

Komenského mapy

Provozovatel

Moravská zemská knihovna
Kounicova 65a
601 87 Brno