easy site maker

Životopis orbis pictus Labyrint světa a ráj srdce Komenského mapy Komeniana ve fondech MZK Proměny Komenského

Komenský v obrazech (5/6)

Komeniana
ve fondech MZK

Založení knihovny Komenského

Zásluhou dr. Wilhelma Schrama, prvního ředitele Zemské knihovny moravské, byla již v roce 1900 založena „Knihovna Komenského“. Rozvoj samostatné sbírky děl Jana Amose Komenského byl materiálně zajištěn od roku 1902 zvláštní zemskou roční dotací, která umožnila hojné nákupy zajímavých titulů na tuzemském i zahraničním antikvárním trhu. O nových přírůstcích byla informována i odborná veřejnost poměrně záhy.

V letech 1903 a 1904 vycházely na pokračování v časopise Komenský příspěvky Františka Kameníčka Nová Comeniana v Brně a Nová Comeniana v „Knihovně Komenského“ moravské zemské knihovny, které stručně referovaly o nových akvizicích. V prvním desetiletí bylo nashromážděno více než 600 kusů titulů. V té době sbírka obsahovala podle původního záměru svých zakladatelů nejen vlastní díla Jana Amose Komenského, ale i publikace pojednávající o Komenském, a rovněž tak nebyla chronologicky rozdělena na staré tisky a literaturu novější.

Celý soubor Komenského děl z historického fondu MZK dnes patří mezi největší a nejvýznamnější komeniologické sbírky v České republice. Hodnota tohoto souboru nespočívá pouze v množství nashromážděných svazků, ale zejména v zastoupení jednotlivých titulů. Ve sbírce najdeme dva autografy Jana Amose Komenského, v rámci republiky několik zeměpisných unikátů starých tisků, další tituly patří k prvním vydáním Komenského děl, či zajímavým jinojazyčným verzím.  

Různá vydání Komenského děl dnes obsažených ve sbírce starých tisků pochází celkem z 37 tiskáren z 13 evropských zemí. Roku 2014 se fond Moravské zemské knihovny rozrostl o 7 nových položek Komenského děl. 

Moderní prezentace děl Komenského

V rámci digitalizace v Moravské zemské knihovně byla digitalizována také díla Komenského. Moderní prezentace, která zároveň slouží i badatelům jako platforma pro komeniologický výzkum, je sbírka Komeniana, která je dostupná v rámci Digitální knihovny MZK. Aktuálně obsahuje 210 zdigitalizovaných titulů děl Jana Amose Komenského do roku 1800.

Mobirise

Soupisy komenian

Od založení sbírky komenian vznikly tři jejich soupisy:

Mobirise

Hertvík Jarník

V letech 1909 a 1910 byl otištěn v Časopise Moravského musea zemského první soupis Starší kusy naší Knihovny Komenského, který připravil Hertvík Jarník. Zahrnoval na 130 svazků a podchycoval nejstarší část sbírky – rukopisy, staré mapy a tisky vydané do roku 1848.

Mobirise

Vladislav Dokoupil

V pořadí druhý soupis sbírky komenian pořídil Vladislav Dokoupil k jubilejnímu 300. výročí prvního amsterodamského vydání Komenského díla Opera didactica omnia Soupis komenian Universitní knihovny v Brně (Brno 1957).

Mobirise

Jaroslav Vobr

Třetí soupis komenian byl připravený tentokrát k 400. výročí narození J. A. Komenského Jaroslavem Vobrem Dílo Jana Amose Komenského ve fondech Státní vědecké knihovny v Brně a moravských klášterních knihoven. Rukopisy a staré tisky 1611–1800 (Brno 1992).

Komenský v obrazech (6/6)

Proměny Komenského

Provozovatel

Moravská zemská knihovna
Kounicova 65a
601 87 Brno