amp templates

O výstavě

Výstava Komenský v obrazech představuje Komenského nejen jako autora textů, ale také coby původce vizuálních informací. Seznámíte se se stěžejní obrazovou učebnicí Orbis pictus, která byla nejen jazykovou příručkou, ale přinášela také systematické poznání jednotlivých aspektů raně novověkého světa a života v něm.


Druhý oddíl je věnovaný mapě Moravy, jejímž prostřednictvím Komenský ovlivnil kartografický jazyk používaný dodnes. Národní obrození 19. století vdechlo Komenskému bez nadsázky druhý život. Jeho obraz tak nejen v přeneseném slova smyslu figuruje v obecném povědomí dodnes. Jak byl Komenský zobrazován a jaké významy tyto jeho podoby nesou se dozvíte v další části výstavy. 

Výstava má dvě provedení. Klasické je připraveno v galerii Moravské zemské knihovny (29. 9. – 30. 11. 2020) a je doplněno o vzácné historické knižní exempláře ze sbírky Komeniana, kterou MZK spravuje. Virtuální výstava je k dispozici na adrese https://komensky.knihovny.cz, která zájemcům nabízí také odkazy na zajímavé zdroje z internetu i doporučení knih o Komenském a jeho tvorbě pro další studium.

Oběma projekty MZK přispívá k národním oslavám Jana Amose Komenského. V listopadu 2020 totiž uplyne 350 let od jeho úmrtí a v březnu 2022 pak 430 let od jeho narození.

Komenský v obrazech / klasická výstava

Autoři výstavy

Námět
Mgr. Jan Pavlíček, Ph.D.

Autoři 
Mgr. Jan Pavlíček, Ph.D.
Mgr. Jiří Dufka
Mgr. et Mgr. Anna Grůzová
Mgr. Martin Drozda
Mgr. et Mgr. Jaroslav Stanovský
Mgr. Jitka Machová

Reprodukce
Vilém Kaplan

Prostorové a grafické řešení 
Johana Kratochvílová (signatura.cz)

Technická realizace a produkce 
Ing. Jiří Smrž, Arnošt Mach
Mgr. Martina Šmídtová
Mgr. Radoslav Pospíchal

Komenský v obrazech / online verze

Realizace

PR a propagace projektu
Mgr. Martina Šmídtová

Odborné rešerše zdrojů
PhDr. Martin Krčál
Bc. Martina Smetánková
PhDr. Iva Zadražilová, Ph.D.

Technická realizace 
PhDr. Martin Krčál 

Testování webu a korektury
PhDr. Iva Zadražilová, Ph.D.
Bc. Alena Paulusová

Výstavu provozuje

Moravská zemská knihovna v Brně ve spolupráci se svými projekty Knihovny.cz a Digitální knihovna.

Logo MZK
Logo Knihovny.cz
Logo Digitalniknihovna.cz
Provozovatel

Moravská zemská knihovna
Kounicova 65a
601 87 Brno