free amp template

Průvodce dílem
Orbis pictus

Smrt

Smrt a umírání byly v raném novověku běžnou součástí života, člověk se s nimi setkával každodenně. Na přelomu sedmnáctého a osmnáctého století umíralo až 60 % dětí do deseti let, málokdo se dožil padesáti let a více. Smrt byla součástí náboženství a neznamenala definitivní konec, byla bránou do věčného života, kde se shledáme s Bohem a příbuznými. Člověk měl v souladu s božími pravidly dobře žít i umřít, je znám pojem tzv. dobré smrti.

Mobirise

Stejně tak známe pojem bezectné smrti. S umírajícím se nerozloučila jenom rodina, ale všichni i vzdálení příbuzní a sousedé. Člověk měl být na smrt v souladu s křesťanskými pravidly připraven, nejen se se všemi rozloučit, ale i uspořádat své záležitosti. Takovému člověku náležel křesťanský pohřeb: „My zavíráme své mrtvé do rakve, klademe je na máry a dáváme vynésti s pohřebním průvodem na hřbitov, kde od hrobařů do hrobu se kladou … Když se mrtvola nese, zpívají se písně a na zvony se zvoní.“ (CXXIX). Ač byl pohřeb křesťanskou záležitostí, povolání hrobaře patřilo mezi bezectné jako všechna, která měla co dočinění s mrtvolami (hrobař, ras), či provedením fyzického trestu (kat). 

Mobirise

Trestání zločinců bylo přísné z důvodu napravení normality života. Veřejné potrestání nebylo jen jakýmsi divadlem, ale mělo ukázat provinění a být i aktem nápravy a uvedení porušené situace do normálu. Trestaný člověk ve společnosti ztrácel svoji čest. Součástí trestu mnohdy bylo vyhnání odsouzeného z komunity, s sebou si však odnášel doživotní znamení: „Zloději se věšejí na šibenici od kata. Cizoložníci se stínají. Vrahové a loupežníci buď kolem se lámají a na kolo se dávají, nebo na kůl se nastrkují. Čarodějnice se na hranici upalují. … Kterým život darován, na pranýř se stavějí, na přezmen se vyhupují, na osla se sázejí, uši se jim utínají, metlami mrskají, znak jim vypalují, ze země se vypovídají ...“. (CXXV). Každý druh provinění měl svůj způsob potrestání, pokud byl někdo ušetřen, nebo jeho provinění nevyžadovalo tak přísný trest, byl fyzicky poznamenán (řezání uší, vypalování znamení, stání na pranýři). V každém případě se trest s člověkem nesl celý život. Život v souladu s božími pravidly se měl člověku vyplatit i na tomto světě.

Mobirise
Provozovatel

Moravská zemská knihovna
Kounicova 65a
601 87 Brno