free html5 templates
ilustrační obrázek
Co byl, je a bude
Jan Amos Komenský

I řekl Bůh: „Buď světlo!“ A bylo světlo. Viděl, že světlo je dobré, a oddělil světlo od tmy." (Gen 1.v.3,4) 

Když Bůh uviděl světlo, poznal, že je dobré, jinými slovy, že k poznání slouží smysly. Komenský k tomu v předmluvě Orbis pictus uvádí: „V rozumu pak nic není, co by prve nebylo ve smyslu, oko řadí mezi vnější smysly na první místo. Okem spatřujeme a studujeme věci zaznamenané." 

Kromě samotné Komenského práce s obrazem – s věcmi spatřenými a posuzovanými, kterou sledujeme v jeho světoznámé učebnici Orbis pictus či ve slavné mapě Moravy, je neméně důležité samotné autorovo zobrazení, které se stalo kánonem pro dobrého učitele.

Komenský ve spojení s obrazem tak může být zpodobněn v nejrůznějších rovinách a je na každém z nás, kterou si vybereme.

Témata výstavy

Životopis

Časová osa zobrazuje složité životní osudy Komenského.

Orbis pictus

Podívejte se detailně na Komenského životní dílo.

Labyrint světa a ráj srdce

Seznamte se s fungováním středověké společnosti.

Komenského mapy

Pečlivě zpracovaná mapa Moravy vycházela ještě 100 let po Komenského smrti.

Komeniana ve fondech MZK

Komenského sbírka v historickém fondu MZK patří k nejvýznamnějším v ČR.

Proměny Komenského

Vnímání a zobrazování Komenského se od dob jeho života výrazně změnilo. 

Výstavu provozuje

Moravská zemská knihovna v Brně ve spolupráci se svými projekty Knihovny.cz a Digitální knihovna.

Logo MZK
Logo Knihovny.cz
Logo Digitalniknihovna.cz
Provozovatel

Moravská zemská knihovna
Kounicova 65a
601 87 Brno